Orienteering Park Olomouc

OPP Control V posledních několika letech jsou budovány na mnoha místech České republiky tzv. areály pevných kontrol. Díky různým nadacím, sponzorům a  příspěvkům umožňují tyto areály zájemcům z řad školní mládeže a široké veřejnosti bezplatně vyzkoušet sport, zvaný orientační běh. Výhodou těchto areálů je právě skutečnost, že kontrolní stanoviště jsou umístěna v terénu „nastálo“ jsou tedy připravena k použití kdykoliv. Součástí těchto areálů jsou i vhodná místa, kde si mohou zájemci zdarma vyzvednout mapu areálu a sami si tak určit kdy si vyzkouší své orientační a fyzické schopnosti.

Díky spolufinancování z prostředků Olomouckého kraje a za podpory Lesů České republiky vznikl další z těchto areálů – Orienteering Park Olomouc. Pod tímto názvem najdete v lesích okolo Svatého Kopečka areál dvaceti pevných kontrol, které umožňují jak klasické zaznamenání průchodu kontrolním stanovištěm (kleštěmi) , tak i elektronické, pomocí speciálních čipů, které lze bezplatně zapůjčit v pokladně ZOO Olomouc – Kopeček. Tuto možnost jistě uvítají nejen aktivní orientační běžci, ale i široká veřejnost, školní či firemní kolektivy.

mapy ke stažení

Umístění areálu OP Olomouc